Vårt miljöarbete

Med ständig hänsyn till vår planet

Miljöarbete - en del av vår vardag

Plast Petter satsar på att vara ett miljöorienterat företag, i det stora och i det lilla. Vår egen verksamhet är idag helt fossilfri och elektriciteten vi använder kommer från gröna källor. Vår egen uppvärmning sker i en modern och effektiv biobränsleanläggning.

Vi har bytt ut all traditionell belysning till LED som är mindre energikrävande och som har lång livslängd. Våra truckar är uteslutande eldrivna. Det pågår ett ständigt arbete och vi tar löpande nya steg mot en än mer miljövänlig produktion.

Hur vi arbetar

Återanvändning framför återvinning
Tillverkar enbart produkter som vi själva kan stå för. Vi vet att lång livslängd och återanvändning gör ett väsentligt mindre avtryck på miljön än ”slit och släng”-produkter och engångsartiklar, även om de återvinns. Därför strävar vi efter att alla våra produkter håller hög kvalitet och har långa livscykler.
Tillverkar själva nära marknaden
Vi är en av idag få tillverkare med fullskalig produktion i Norden. Detta innebär många fördelar. Vi har full kontroll över de material som våra produkter görs av, möjlighet att optimera vår tillverkning för minimalt med spill, möjlighet att sortera och återvinna allt spill som blir och möjlighet att välja miljömässigt bra material.
Gör stora inköp och sparar transporter
Vi levererar också själva stora volymer och samlevererar gärna, vilket minimerar antalet transporter. Tillverkning på plats i Sverige innebär väsentligt förkortade transporter i förhållande importerade produkter från i många fall andra sidan jordklotet.
Använder samtliga våra resurser omdömesgillt
Det handlar om alltifrån att undvika onödiga utskrifter till att utnyttja överskottsvärme från maskiner för uppvärmning av lokaler. Vi bär gärna en högre initial kostnad mot en lägre kostnad på sikt - särskilt om den gynnar miljön.
Packar våra produkter rätt.
Vi levererar gärna våra produkter in plano, vilket innebär att de kräver minimalt med utrymme. Vi ser också till att packa våra produkter på bästa sätt, så att så mycket som möjligt får plats i varje låda, men utan att någon produkt skadas.
Ger våra kunder valfrihet
Våra kunder får ett stort utbud av olika plastmaterial att välja bland och möjlighet att välja miljövänliga alternativ. Vi märker våra produkter med recycle-symboler för enkel identifiering och korrekt källsortering. Våra produkter innehåller endast godkända produkter enligt kemikalie-förordningen REACH.
Socialt ansvar

Arbetsmiljön för våra medarbetare

Socialt ansvar
Vi på Plast Petter har en unik sammanhållning och en familjär stämning bland våra medarbetare och vi verkar för en organisation med stor ömsesidig respekt för. Vi har också ett mycket gott branschrykte och är kända för att stå vid vårt ord och vara enkla att samarbeta med.
Corporate Social Responsibility
För oss handlar Corporate Social Responsibility om att på ett trovärdigt, omtänksamt och sjysst sätt bedriva vår verksamhet - på alla plan. CSR handlar för oss inte om att framhäva oss själva. Framförallt handlar det inte om ord utan om kultur, värderingar och förhållningssätt i vardagen.

Petter tar ansvar mot samhället

  • Vi skapar arbetstillfällen på en liten ort
  • Vi har en uthållig ägarpolitik
  • Integrerar nyanlända i vår verksamhet
  • Vi sponsrar lokala evenemang
  • Skänker pengar till ändamål där de gör nytta och behövs.
  • Vi tar största möjliga hänsyn till miljön i alla delar av vår verksamhet

Har du en fråga?
Du är alltid välkommen att kontakta oss.